Sociaal Zekerheidsrecht

Als je een bijstandsuitkering vanuit de Gemeente of een WW/Ziektewet/WIA/Wajong-uitkering via het UWV ontvangt, dan zitten daar bepaalde voorwaarden en verplichtingen aan vast. Voldoe je niet langer aan die verplichtingen, of verandert er iets in je persoonlijke situatie? Dan kan de Gemeente of het UWV beslissen om jouw uitkering stop te zetten. Dit is echter lang niet altijd terecht! Zo kan het zijn dat de Gemeente ten onrechte van mening is dat je met iemand samenwoont of op een ander adres woont dan waar je staat ingeschreven en daarom jouw uitkering stopzet.

Is jouw bijstandsuitkering of UWV-uitkering ten onrechte stopgezet? Neem contact op met Apriori Advocatenkantoor. Wij controleren of het klopt dat jouw uitkering is stopgezet en kunnen, indien er sprake is van onterechte stopzetting, namens jou bezwaar indienen bij de Gemeente of het UWV.

Toeslagen

In Nederland zijn er vier soorten toeslagen: kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Of je recht hebt op één of meerdere van deze toeslagen, hangt van je persoonlijke situatie af. Dit wordt beoordeeld door de Belastingdienst. Helaas komt het ook regelmatig voor dat de Belastingdienst onterecht toeslagen stopzet. En dat kan grote financiële consequenties hebben.

Ontvang je opeens geen kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag of zorgtoeslag meer en denk je daar wel recht op te hebben? Of moet je toeslagen terugbetalen en ben je het daar niet mee eens? Apriori Advocatenkantoor biedt deskundig advies en juridische begeleiding bij het controleren van de stopzetting en het aantekenen van eventueel bezwaar.

Neem contact op als je denkt dat één of meerdere toeslagen ten onrechte zijn stopgezet.

Schuiven naar boven