Rechtsgebieden

ontdek

Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwen, exploitatievergunning

Huurrecht

Huurachterstand, gebreken woning, bedrijfspand

VVE appartementsrecht

Rechten en plichten VvE, VvE besluit, slapende VvE

Sociaal zekerheidsrecht

WIA, Wajong, Ziektewet, WW-uitkering, bijstandsuitkering en toeslagen

Contractenrecht

Algemene voorwaarden, overeenkomst van opdracht, zzp’er

Incasso

Betalingsachterstand innen, problemen met deurwaarder, beslag

Schuiven naar boven